Register

A password will be e-mailed to you.

Již dlouhou dobu se vědci snaží zjistit, jaký vliv mají počítačové hry na psychiku hráčů. Aktuální studie zabývající se tímto tématem přinesla poměrně překvapivé výsledky.

Mnoho předchozích vědeckých výzkumů zaměřujících se na toto téma konstatovalo, že počítačové hry mají vztah s empatií – tedy porozumění emocím a motivům druhého člověka.  Při hraní her se samotná empatie člověka snižuje. Z tohoto předpokladu vycházeli i autoři studie, o které nyní píšeme. Každopádně, překvapivě došli k odlišnému názoru.

Do výzkumu se zapojila skupina 30 lidí, z nichž polovina se zaměřovala na násilné hry (Counter-Strike, Call of Duty apod.) průměrně čtyři hodiny denně a zbytek se obešel bez hraní. Obě dvě skupiny na příkaz vědců nehráli na počítači po dobu tří hodin, načež testované subjekty musely odpovědět na psychologické otázky. Psychologové také hráčům ukazovali obrazy, které měly za cíl vyvolat silnou emocionální reakci. Jejich mozek byl navíc snímán v MRI skeneru.

Tento postup umožnil zkoumat jednotlivé části mozku. Mělo se prokázat, jaké části fungují a které nefungují naplno. Jaký byl konečný výsledek? Podle MRI skeneru a psychologicky stylizovaných otázek se dokázalo, že nebyl žádný rozdíl v mírách agrese a empatie mezi oběma porovnávanými skupinami.

Tyto výsledky vědce překvapily zejména proto, že byly zcela v rozporu s jejich počáteční hypotézou,“ uvádí se v tiskovém prohlášení. „Naznačují, že jakékoli negativní účinky násilných videoher na vnímání nebo chování jsou nejspíš jen velmi krátkodobé.

Uvidíme, jestli dosažený výsledek studie pomůže zmírnit všeobecně negativní názor na škodlivost počítačového a konzolového hraní, naší oblíbené kratochvíle.

Komentuj!