Register

A password will be e-mailed to you.

Elektrotechnická fakulta ČVUT v Prahe akreditovala v študijnom programe Otvorená informatika nové unikátne odbory. Potenciálnym študentom ponúka vysokoškolské štúdium ucelených odborov Počítačové hry a grafika, Internet vecí, Kybernetická bezpečnosť, Dátové vedy či Interakcia človeka s počítačom.

Novo akreditované odbory bude možné študovať už od 1. októbra 2016. Vďaka čerstvo akreditovaným odborom môže program Otvorená informatika vhodne reagovať na dopyt na trhu práce, pričom zohľadní aj preferencie stredoškolákov a IT študentov bakalárskeho štúdia. Na základe súčasného vývoja trhu práce sa dá predpokladať, že dopyt po vývojároch a zdatných IT ľuďoch bude v najbližších desaťročiach iba rásť, preto je to určite vhodná voľba pre každého žiaka, prípadne študenta strednej školy.

logo_CVUT

Práve na bakalárskom stupni je možné študovať nový odbor Počítačové hry a grafika. Absolventi budú schopní samostatného aj tímového vývoja počitačových hier, budú mať potrebné znalosti z oblasti programovania a grafiky, umelej inteligencie, vytvárania 2D a 3D obsahu a jeho implementácie užívateľských rozhraní. Ďalším odborom bude stále prudko rozvíjajúci sa Internet vecí (Internet of Things). Mimo týchto odborov bude možné na bakalárskom stupni študovať aj Informatiku a počítačové vedy a Software.

Na magisterskom stupni sa zase študentom ponúknu odbory Interakcia človeka s počitačom, Kybernetická bezpečnosť, Dátové vedy a populárna Bioinformatika. Okrem nich si študenti budú môcť vybrať aj štúdium v oblastiach Počítačová grafika, Umelá inteligencia, Počítačové inžinierstvo a Softvérové inžinierstvo.

Ak máte záujem sa vydať podobným smerom, aby sme mohli o pár rokov písať možno aj o vašich herných projektoch, prípadne o vašom pôsobení v zahraničnom hernom štúdiu, podrobnejšie informácie o programe Otvorená informatka nájdete priamo na stránke školy.

Komentuj!