75%

KLAUS – Malý debut s veľkým srdcom

Klaus je... vlastne ani on sám nevie kto. Prebudí sa s bolesťou hlavy, na neznámom mieste, navyše v suteréne. Tu začína vaša spoločná cesta, a keď hovorím spoločná, myslím tým naozaj spoločná. Na prvý pohľad ne...