70%

Husk – Horor ala Silent Hill

Relatívna dostupnosť rôznych enginov, Steam Greenlight, či Kickstarter patria k faktorom, ktoré umožnujú aj malým vývojárskym štúdiám výraznejšie sa presadiť v náročnej konkurencii. Kostru poľského vývojárskeho...