Ovládač pre Xbox 360 je späť

Mnoho ľudí dodnes považuje gamepad pre Xbox 360 za ten najlepší, aký kedy bol stvorený. Je na vás, či patríte k jeho priaznivcom alebo nie, no spoločnosť Hyperkin usúdila, že je čas na jeho návrat. Pri príleži...