Legendárny Game Page je späť

Televízny program Game Page vznikol krátko pred príchodom nového milénia ako prvý tuzemský program svojho druhu. Obsahoval snáď všetko, čo by ste očakávali od programu danej doby, teda recenzie a herné novinky,...