Začiatky tvorby hier v ČSR

Kto by tipoval rok 1984 za začiatok hernej tvorby v bývalom Česko-Slovensku, tipoval by správne. Práve v tomto roku totiž mali majitelia Sinclair ZX Spectra, ktorý bol u nás v ČSR veľmi obľúbený, možnosť uzrieť...