70%

Anno 2205 – Dôstojné pokračovanie?

Séria Anno nám už od roku 1998 umožňuje vyskúšať si, aké je to manažovať svoju vlastnú kolóniu a starať sa o jej populáciu. Zatiaľčo prvé diely sa venovali historickým obdobiam od krížových výprav až po súčasno...