Register

A password will be e-mailed to you.

Spoločnosť ASUS získala ocenenie v hodnotení Climate Leader Asia-Pacific 2023 od magazínu Financial Times a portálu Statista za dodržiavanie záväzku udržateľnosti a ochrany. ASUS sa umiestnil v prvej pätnástke vzhľadom na celkové zníženie základných emisií a v prvej dvadsaťpäťke za zníženie intenzity základných emisií.

Uznanie poukazuje na neúnavnú snahu spoločnosti ASUS o udržateľnosť a posilňuje pozíciu zodpovedného firemného občana, ktorý aktívne prispieva k zmierňovaniu klimatických zmien.

ASUS je nesmierne hrdý na svoju oddanosť udržateľnosti a stále hľadá inovatívne spôsoby, ako znížiť dosah svojej produkcie na životné prostredie. Firemné presvedčenie stojí na štyroch pilieroch – na klimatických opatreniach, obehovom hospodárstve, zodpovednej  výrobe a vytváraní hodnôt. Ciele sú vedecky podložené a v spoločnosti sú zavedené trojstupňové opatrenia v oblasti klímy – zvýšenie energetickej účinnosti, rozšírenie využívania obnoviteľných zdrojov energie a investície do inovatívnych, ekologických technológií. Toto ocenenie je dôkazom pokračujúceho úsilia spoločnosti v boji proti zmene klímy a podpore udržateľných postupov v technologickom priemysle. Posúvaním hraníc a presadzovaním inovácií sa spoločnosť ASUS snaží vytvoriť čistejšiu a ekologickejšiu budúcnosť.

Jedným z kľúčových cieľov spoločnosti ASUS je do roku 2035 využívať 100 % obnoviteľnej energie vo všetkých globálnych prevádzkach. Do roku 2050 plánuje ASUS investovať do inovatívnych technológií, aby eliminovala zvyšné emisie uhlíka a postupne sa dopracovala k nulovým emisiám. Významnú úlohu na ceste k udržateľnej budúcnosti má aj rozširovanie sortimentu ekologických produktov.

Ako súčasť podpory nulových emisií ASUS inovuje produkty na nízkouhlíkové. Zameriava sa na overovanie uhlíkovej stopy, stratégie znižovania emisií uhlíka a vytváranie uhlíkovo neutrálnych produktov. Prvým kľúčovým krokom je výpočet životného cyklu produktu podľa medzinárodných noriem a s overením treťou stranou, pričom súčasťou je aj certifikovaná správa o uhlíkovej stope. V druhom kroku využíva ekologické materiály, energeticky úsporný dizajn a stratégiu znižovania emisií uhlíka v dodávateľskom reťazci. Tretím krokom je kompenzácia zostávajúcich emisií prémiovými uhlíkovými kreditmi na prírodnej báze, ktoré sú overené treťou stranou v záujme transparentnosti a dôveryhodnosti.

Príkladmi sú prvý firemný notebook na svete s overenou uhlíkovou stopou a uhlíkovou neutralitou ExpertBook B9 (B9400) a uhlíkovo neutrálny Zenbook S 13 OLED (UX5304), najtenší notebook s OLED displejom na svete. Okrem elegantného dizajnu, vysokého výkonu a ultraprenosnosti kladú tieto zariadenia dôraz aj na udržateľnosť.

Financial Times a Statista už druhý rok spolupracovali na vytvorení zoznamu Climate Leaders Asia-Pacific. Zoznam vytvárajú na základe rozsiahleho výskumu a analýzy a oceňujú spoločnosti, ktoré v rokoch 2016 až 2021 vynikali v znižovaní základnej intenzity emisií, konkrétne emisií skleníkových plynov v rozsahu 1 a 2 v pomere k príjmom. Tieto spoločnosti preukazujú svoj záväzok riešiť zmenu klímy zapojením sa do iniciatív, ako je spolupráca s Climate Disclosure Project a Science Based Targets initiative, ako aj zabezpečením transparentnosti pri vykazovaní emisií v rozsahu 3. V tomto roku boli pridané ďalšie kritériá. Kompletnú metodiku si môžete pozrieť na webovej stránke Financial Times.

O spoločnosti ASUS

ASUS je oddaný tvorbe produktov pre dnešný a zajtrajší inteligentný život. Podľa magazínu Fortune je jednou z najviac obdivovaných spoločností. Rozsiahle portfólio obsahuje produktové rady Zenbo, Zenfone, Zenbook, Vivobook, Studiobook, ExpertBook a širokú paletu IT zariadení a komponentov rozšírenej reality, virtuálnej reality, IoT a ďalších oblastí. ASUS zamestnáva vo svete viac ako 16 000 ľudí a vyše 5 000 špičkových talentov vo výskume a vývoji. Spoločnosť poháňa túžba inovovať a záväzok kvality. ASUS získa denne priemerne až 11 ocenení.

Komentuj!