Register

A password will be e-mailed to you.

Určite sa vám už všetkým stalo, že vás rodičia, frajerka alebo manželka otravovali s tým, že by ste mali menej vysedávať za počítačom a radšej sa venovať niečomu prospešnému. Odteraz sa však môžete brániť tým, že vy už niečo prospešné dávno robíte. Tu je 6 vedeckých dôvodov, prečo vám hranie hier prospieva.

zrak

1. Hranie hier vám zlepšuje zrak

Napriek výstrahám rodičov, že čumením do obrazovky si pokazíte zrak, opak je pravdou. Podľa štúdie výskumníkov z University of Rochester vám hranie hier zvyšuje citlivosť na kontrast, čo je dôležité najmä pre čítanie alebo nočné šoférovanie. Ide o schopnosť rozlišovať náhle a nenápadné zmeny v odtieňoch, ktorá sa s vekom zhoršuje.

Hry však vášmu zraku prospievajú aj inými spôsobmi. Viaceré štúdie dokázali, že video hry dokážu zlepšovať schopnosť sústrediť sa na niekoľko objektov naraz, alebo pozorne sledovať sériu niekoľkých rýchlych pohybov.

Najväčší prínos pre zrak majú podľa výskumov akčné hry. Dôvodom je zrejme fakt, že nepredvídateľné, sústavne sa meniace prostredie, ktoré je typické pre akčné hry, vyžaduje od hráčov neustále monitorovanie celého okolia a rýchlu analýzu zrakových vnemov.

 

starnutie

2. Hranie hier vám spomaľuje starnutie

Chcete byť večne mladí? Tak štartujte konzolu. Vedci z University of Iowa totiž zistili, že už dve hodiny hrania týždenne vám môžu spomaliť proces mentálneho starnutia až o niekoľko rokov.

Vo svojom pokuse rozdelili ľudí nad 50 rokov do dvoch skupín. Jedna skupina lúštila nasledujúcich 8 týždňov krížovky, druhá hrala počítačovú hru Road Tour, ktorá bola vyvinutá špeciálne za týmto účelom. Na začiatku aj konci experimentu boli rôznymi testami skúmané mentálne schopnosti týchto skupín.

Výsledky ukázali, že u seniorov, ktorí hrávali hru Road Tour, došlo k výraznému zlepšeniu mentálnych schopností, ktoré podľa výskumníkov zodpovedá spomaleniu starnutia v priemere o 3 roky. Na zlepšenie pritom stačili iba 2 hodiny hrania týždenne. U niektorých dokonca došlo k spomaleniu mentálneho starnutia až o 7 rokov.

Autor štúdie, Profesor Fredric Wolinsky, však dodáva, že rovnaké zlepšenie nastáva aj pri hraní akýchkoľvek hier. „Či už ide o hru vyvinutú za konkrétnym účelom alebo hru ako World of Warcraft, hry všeobecne sú kognitívne zložité a vyžadujú mentálne schopnosti. Nech robíte čokoľvek, čo vyžaduje mentálne schopnosti, precvičujete si ich tým. Je to ako cvičenie vašich svalov, stávate sa silnejším.“

 
inteligencia

3. Hranie hier vám zvyšuje inteligenciu

Britskí výskumníci z Queen Mary University of London sa rozhodli zistiť, či existuje nejaký rozdiel v prospešnosti jednotlivých hier. Výsledky ich štúdie hovoria jednoznačne.

Dobrovoľníci boli rozdelení do dvoch skupín, pričom obe skupiny dostali úlohu hrať hry 2 hodiny týždenne po dobu 2 mesiacov. Jedna skupina dostala stratégiu StarCraft, druhá simulátor života The Sims.

Obe skupiny absolvovali pred aj po experimente psychologické testy. Výsledky ukázali, že u oboch skupín došlo k zlepšeniu schopnosti rýchlo a presne „prepínať“ medzi rozdielnymi úlohami, teda tzv. kognitívnej flexibility. U skupiny, ktorá hrala StarCraft, však bolo toto zlepšenie ešte podstatne výraznejšie.

„Naša štúdia dokazuje, že kognitívna flexibilita, základ ľudskej inteligencie, nie je statická vlastnosť, ale môžeme ju trénovať a zlepšovať cez také zábavné učebné pomôcky, ako sú video hry,“ povedal doktor Brian Glass, vedúci tejto štúdie.

Zaujímavosťou tohto experimentu je fakt, že účastníkmi boli iba ženy. Vedcom sa totiž nepodarilo zohnať žiadnych mužov, ktorí by boli ochotní znížiť svoje herné návyky na iba 2 hodiny týždenne.

mozog

4. Hranie hier vám zväčšuje mozog

Už v minulosti sa objavilo niekoľko vedeckých štúdií, ktoré potvrdzovali, že hráči majú niektoré oblasti mozgu vyvinuté viac než zvyšok populácie. Nebolo však dokázané, či je to spôsobené samotným hraním, alebo jednoducho takíto ľuďia viac inklinujú k hraniu. Nemeckí vedci z Inštitútu Maxa Plancka sa preto rozhodli, že to zmenia.

Vo svojom experimente rozdelili ľudí s priemerným vekom 24 do dvoch skupín. Obom skupinám preskúmali mozog magnetickou rezonanciou a následne jednej skupine prikázali hrať 30 minút denne hru Super Mario 64 po dobu dvoch mesiacov. Druhá skupina nehrala nič.

Po opätovnom preskúmaní magnetickou rezonanciou sa zistilo, že u skupiny, ktorá hrala Super Maria, došlo k nárastu objemu sivej hmoty v oblasti pravého hipokampu, pravého prefrontálneho kortexu a mozočku. Tieto mozgové oblasti sú zodpovedné za priestorovú orientáciu, tvorbu spomienok, strategické plánovanie a jemnú motoriku. „Toto dokazuje, že niektoré oblasti mozgu sa dajú trénovať video hrami,“ povedal autor štúdie doktor Simone Kühn.

uspech

5. Hranie hier vám prinesie úspešný život

„Keď budeš stále iba sedieť za tým počítačom, nič z teba nebude!“ Túto vetu sme v detstve počuli všetci. Lenže štúdia vedcov z Radboud University Nijmegen s tým nesúhlasí.

Autori tvrdia, že hlavne u mladých ľudí dokáže hranie hier poskytnúť silnú motiváciu pre úspech v živote. Hlavnú úlohu v tom hrá vnímanie vlastných schopností a inteligencie. Zatiaľčo odmalička deťom nechtiac vštepujeme, že schopnosti sú vrodené (napríklad tvrdeniami, že to dieťa je múdre, to je dobré v matematike, to má talent na futbal), video hry učia mladých, že schopnosti sa dajú zlepšovať.

Podľa autorov štúdie to hry dosahujú udržovaním dokonalej rovnováhy medzi výzvou a frustráciou na jednej strane, a pocitom úspechu a zadosťučinenia na strane druhej. Hry pred nás počas hrania kladú stále náročnejšie prekážky, ktoré, aj napriek prvotnému neúspechu, nakoniec poctivou snahou zvládneme. Osvojenie takéhoto prístupu dokáže podľa autorov výrazne zlepšiť nielen osobný život, ale aj kariéru.

chirurg

6. Hranie hier z vás urobí… chirurga?

Hrávate aspoň dve hodiny denne? Tak neviem, na čo čakáte. Utekajte na najbližšiu lekársku fakultu a pýtajte si diplom. Podľa vedcov z University of Texas totiž dokážete ľudí operovať lepšie, ako chirurgovia.

Vo svojom experimente porovnávali stredoškolákov, ktorí hrávali počítačové hry 2 hodiny denne, so skutočnými doktormi. Obe skupiny mali vykonať virtuálnu operáciu pomocou robotických prístrojov, ktoré sa používajú pri skutočných operáciách. Do hodnotenia sa rátali kategórie ako presnosť, rýchlosť, koordinácia alebo tlak vyvíjaný na ovládanie. A ako už tušíte, z porovnania vyšli lepšie stredoškoláci.

Keď vás teda najbližšie niekto bude kritizovať za vaše herné návyky, jednoducho sa vyhovorte na vedu.

Komentuj!